Diensten

DSO administratie & debiteurenbeheer is géén traditioneel administratiekantoor en ook géén incassobureau. Wij zijn het administratieve verlengstuk van een bedrijf of onderneming, onafhankelijk van tijd en locatie. Ze noemen ons administratieve medewerkers , debiteurenbeheerders maar ook wel boekhouders. Wij richten ons alleen op waar wij goed in zijn. De overige werkzaamheden besteden wij uit aan onze partners. Dat is ook wat wij gemeenschappelijk hebben met onze relaties en waar onze kracht ligt. Flexibiliteit, laagdrempelig, jip-en-janneke-taal, sparringpartner, sociaal vaardig en betrokken. Dat zijn de steekwoorden die bij ons team passen.

Administratie brengen


Een grote of een kleine ondernemer? In beide gevallen moet je in ieder geval één ding doen; de administratie bijhouden. Alleen dan houd je grip op je onderneming.

Ons kantoor
Vanuit ons kantoor verzorgen wij de administratie voor diverse eenmanszaken. Voor de ene is dat dagelijks, voor de ander iedere maand, ieder kwartaal of ieder jaar. Afhankelijk van de periode waarin de omzetbelasting moet worden aangegeven, maar ook afhankelijk van de grootte van de administratie. Daarnaast adviseren wij de ondernemer over zijn bedrijf, zijn wij sparringpartner en helpen de ondernemer in het opstarten van zijn administratie. Wij kijken naar de persoonlijke situatie van de ondernemer. Hoe zit het met de inkomstenbelasting en welke manier van boekhouden past het beste bij deze ondernemer?
In samenwerking met onze huisaccountant wordt de aangifte inkomstenbelasting verzorgd en indien nodig zal de jaarrekening door hem worden opgemaakt.

Administratie op locatie


Voor de ene ondernemer zijn wij de boekhouder die wekelijks op bezoek komt om de administratie van die week te verwerken. Bij een ander zijn wij de administratieve medewerker.

Op locatie
Wij verwerken de administratie in het boekhoudprogramma van de ondernemer. Deze is óf verkregen via de accountant, óf is zelf aangeschaft. Zo werken wij o.a. met ComactOnline, Exact Globe, Exact Online, Unit4, AccountView, Navision, Davilex en SnelStart. Hierin verwerken wij de inkoop- en verkoopfacturen, de bank en de kas en archiveren alles in ordners of in een digitaal-archief. Ook verzorgen wij de omzetbelasting en lichte P&O werkzaamheden. Wij hebben overleg met de ondernemer over de cijfers, over de dagelijkse gang van zaken en wij fungeren als klankbord en sparringpartner.
De accountant neemt daarna het stokje over. Zo werken wij samen met gerenommeerde accountantskantoren.

Debiteurenbeheer


Debiteurenbeheer is niet alleen belangrijk in crisistijd. Het is een kwestie van opvoeden en consequent debiteurenbeleid voeren. De omzet is immers pas behaald als de facturen zijn betaald.

Vanuit ons kantoor verzorgen wij het debiteurenbeheer voor diverse branches o.a. accountancy, bouw, metaal- en detailhandel. Deze mkb-bedrijven hebben een eigen administratieve medewerker, maar kiezen er bewust voor om het debiteurenbeheer uit te besteden.
Onze debiteurenbeheerders loggen via een VPN verbinding in op de server, bellen uit naam van het bedrijf en manen schriftelijk aan op hun briefpapier. In het boekhoudprogramma van het bedrijf worden de notities over de openstaande facturen van hun klanten gearchiveerd, zodat in het eventuele incassotraject een dossier is opgebouwd. De eigen medewerkers kunnen meelezen, aanvullen en eventueel besluiten op basis hiervan om nieuwe orders te blokkeren voor levering. Daarnaast is er tussen onze debiteurenbeheerder en het bedrijf regelmatig een contactmoment om te overleggen over bepaalde cases.

Sinds kort werken wij met het online software pakket CompactOnline Debiteurenbeheer. Hiermee kunnen wij middels de koppeling met het boekhoudprogramma van onze klant eenvoudig de openstaande factuur gegevens inlezen en het debiteurenbeheer nog sneller en efficiënter verzorgen.